Aanbod

Inspiratiesessies op gebied van onderwijs en opvoeding.

Lezingen, workshops en interactieve werksessies voor grote en kleine groepen rondom thema’s als: Onderzoekend en ontwerpend leren op kind en professioneel niveau, Welbevinden en betrokkenheid, Een rijke, uitdagende leeromgeving en ‘Help, hij doet niet wat ik wil’ – over veranderprocessen op kind en professioneel niveau.

Sparringpartner en begeleider in veranderprocessen.

Vanuit inhoudelijke expertise en een brok ervaring vraag ik stevig door om samen met jou te komen op het spoor van ontwikkeling. We bepalen eerst de focus en intentie, vervolgens gaan we via onderzoekend en ontwerpend leren procesgericht aan de slag. Bestemd voor: (MT) teams, ontwerpteams, Curriculumontwikkelgroepen, teams PMers, teams IKC, teams PO.

Studiedagen/dagdelen/tweedaagsen

Welbevinden en betrokkenheid verhogen in KO/PO/HBO, zelfsturing en ondernemingszin stimuleren, het creëren van een rijke, uitdagende leeromgeving zijn thema’s waar ik graag mee aan de slag ga. Mijn studiedagen en werksessies kenmerken zich door een gezonde afwisseling van inspanning en ontspanning. Theoretische onderbouwing wisselt zich af met praktijkvoorbeelden, actieve werkvormen en humor. In overleg bepalen we locatie, vorm en werkwijze die past en prikkelt.

Werken met een kompas, met passie en compassie (videofragment)