Aanbod

Lezingen en masterclasses op gebied van onderwijs en opvoeding.

Thema’s: Ontwikkeling zien en waarderen. Welbevinden en betrokkenheid. Mensen meenemen in veranderprocessen. Ruimte voor initiatief. Zelfsturing en ondernemingszin (h)erkennen.

Sparringpartner en begeleider in veranderprocessen.

Vanuit inhoudelijke expertise en een brok ervaring vraag ik stevig door om samen met jou te komen op het spoor van ontwikkeling. We bepalen eerst de focus en intentie, vervolgens gaan we via onderzoekend en ontwerpend leren procesgericht aan de slag. Bestemd voor: (MT) teams, ontwerpteams, Curriculumontwikkelgroepen, teams PMers, teams IKC, teams PO, MBO en HBO.

Traject Pedagogisch Leiderschap i.s.m. NIVOZ

Je werkt vijf dagen samen met andere leidinggevenden binnen KO en PO aan het verstevigen van je pedagogische opdracht, via de pijlers Moreel kompas, het wekken van potentieel en moed/verantwoordelijkheid.

Studiedagen/dagdelen/tweedaagsen

Welbevinden en betrokkenheid verhogen in KO/PO/MBO/HBO, zelfsturing en ondernemingszin stimuleren, ontwikkeling zien en waarderen zijn thema’s waar ik graag mee aan de slag ga. Mijn studiedagen en werksessies kenmerken zich door een gezonde afwisseling van inspanning en ontspanning. Theoretische onderbouwing wisselt zich af met praktijkvoorbeelden, actieve werkvormen en humor. In overleg bepalen we locatie, vorm en werkwijze die past en prikkelt.

Masterclasses en verdiepingsmodule i.s.m. Onderwijs Maak je Samen