Welkom!

 Het fundament voor een gezonde kindontwikkeling wordt in de vroegste kinderjaren gelegd.  De urgentie voor een nieuw pedagogisch perspectief voor kwaliteitsvolle instituten en praktijken waar jonge kinderen opgroeien is hoog. Waar emancipatie en verbondenheid van kinderen én (professionele) opvoeders gewenst zijn, is nu vaak sprake van ontkoppeling en een toenemende ongelijkheid. We hebben een krachtig fundamenteel perspectief nodig op de rol, de functie en het handelen van alle betrokkenen in opvoeding en onderwijs om de gewenste verbindingen en emancipatie van zowel kinderen als (professionele) opvoeders tot stand te brengen.

Vanuit een gefundeerd en emancipatoir mens- en wereldbeeld en een visie op pedagogiek als een dienstbare of betrokken handelingswetenschap ontwikkel, verzamel en verspreid ik kennis, inzichten en ervaringen of maak deze operationeel in de samenwerking met professionals op gebied van onderwijs en opvoeding en de plekken waar zij opgeleid worden. 

Wilma van Esch – ecologisch pedagoog