Welkom!

“Straks kunnen onze kinderen allemaal fantastisch spellen en gaat de wereld ten onder aan onze onwetendheid”                

 

Het huidige opvoedings- en onderwijsklimaat is flink veranderd in de afgelopen decennia. We willen meer en meer weten, etiketteren, diagnosticeren, plannen, organiseren, structureren. Maar waar ik me vooral heel druk om maak: Professionals en ouders lijken steeds onzekerder te raken of ze het wel goed doen. Zij vinden schijnveiligheid in meetbare diagnoses en bevindingen en stappen af van hun intuïtieve weten en het hogere doel van opvoeding en onderwijs: Kinderen stevig en weerbaar in de wereld zetten. En die wereld heeft onze kinderen hard nodig. Kinderen vol zelfvertrouwen, creativiteit, verbeeldingskracht en ondernemingszin. 

Mijn naam is Wilma van Esch. Ik verzorg lezingen, schrijf artikelen en blogs, verzorg trainingen en begeleid visie en leiderschapsprocessen. Voor professionals in kinderopvang, basisonderwijs, mbo en hbo. Voor mensen die samen hun praktijk willen onderzoeken, die pedagogische uitdagingen willen aangaan, hun processen willen onderbouwen en vooral met heel veel plezier en passie willen werken.

Ik werk projectmatig voor langere of kortere tijd samen met diverse organisaties vanuit het Projectcentrum Jonge Kind. Zie ook www.jongekind.nl

Contact: info@wilmavanesch.nl ~ 06 53613010

 

 

Mede-auteur ‘Grip op competenties. Ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen’ (2018). Verkrijgbaar in de webwinkel van OMJS.

Grip op competenties

Ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen.

Verwachte verschijningsdatum 25 april 2018. Verkrijgbaar in de webwinkel van OMJS.

In de afgelopen decennia heeft prof. dr. Ferre Laevers doorlopend onderzoek gedaan naar de wijze waarop we in het onderwijs kijken naar ontwikkeling van kinderen. Zijn onderzoeken hebben ons nieuwe handvatten gegeven. Zijn manier van kijken naar de ontwikkeling van kinderen heeft gevolgen voor de manier waarop we de output van onderwijs in kaart brengen.

In Grip op competenties beschrijft Laevers samen met co-auteur Wilma van Esch in een voor hen kenmerkende mix van theorie en praktische voorbeelden de tien domeinen waarbinnen mensen zich ontwikkelen. De bril die zij aanreiken, toont niet alleen de onderwerpen die je moet ‘beheersen’ en ‘de kennis en de vaardigheden’ die daarbij horen, maar ook wat iemand een expert maakt in een bepaald domein. En vooral waartoe je ‘didactische arrangement’ uiteindelijk moet leiden, als je de ontwikkeling van kinderen ten volle wilt ondersteunen en stimuleren.

Elf kindportretten

Een competentiegerichte benadering brengt je dichter bij kinderen. Ze worden niet meer gereduceerd tot hun problemen. Je kunt meer voor hen betekenen, omdat je voor meer openstaat. Niet alleen bij hoog-competente leerlingen is dat voelbaar, maar minstens zo sterk bij leerlingen die met delen van het curriculum worstelen.

De kindportretten in dit boek zijn indringende verhalen, stuk voor stuk. In elk verhaal gaat een wereld open. Elk van de portretten roept het unieke op van een persoon-in-ontwikkeling. Van kinderen die hun kracht tonen, maar ook van hun worsteling met de uitdagingen die eigen zijn aan ‘leven’. Wat we in de verhalen zien, staat haaks op het deficit-model. Je blijft verrijkt achter na de lezing, met inzichten die het competentieverhaal bevestigen, maar ook overstijgen.