Beeld en geluid

Een kwestie van perspectief – The Cookie Thief https://www.youtube.com/watch?v=CKQVkH369hY
Masterclass en verdiepingsmodule Ontwikkeling zien en waarderen https://www.youtube.com/watch?v=iGvmutPVitI
Welbevinden en betrokkenheid doen ertoe! Terugblik op een project in de kinderopvang https://www.youtube.com/watch?v=DXNZsekEoh8
Soundcloud – Ingesproken kindportretten uit het boek Grip op competenties, ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen (Laevers/van Esch 2018) https://soundcloud.com/user-877627083